Iréne Brednert Tandläkarpraktik

Skonsam tandvård till rimligt pris

Våra tjänster 

 • Amalgamsanering / metallsanering under optimalt skydd, vävnadsvänliga material.
 • Vi använder sedan mer än 10 år tillbaka så kallad Wand-bedövning, effektiv och smärtfri.
 • Borttagning av visdomständer, även komplicerade fall.
 • Vi tillämpar minimal invasiv tandvård när detta är anatomiskt möjligt.
 • Utredning och behandling av långvariga tand- och käkproblem som ofta medför grav smärta och problematik. Samarbetar med oralpatologen Dr. J.E Bouquot i West Virginia University i Morgantown och Dr. N. Vigneswaran , University of Texas Dental Branch at Houston. Dr. Bouquot har mer än 30 års erfarenhet av käkbenssjukdom. Biopsier skickas dit och diagnos kan ställas på käkbenet. 
 • Behandling av bettproblem. Bettskenor; hårda, mjuka och relaxskenor. Även bettslipning. Detektion av tandkontakter med UV-folie vilket är en mycket känslig teknik.
 • Skonsam metallfri behandling i samråd med patienten, ingen stress!
 • Hygienistbehandling
 • Tonvikt på profylax.
 • Behandling av patienter med tandvårdsrädsla. Långa tider beredes och möjlighet till sedering om det behövs och önskas.
 • Snabb akutbehandling samma dag!
 • Metallfria hel- och delproteser i material såsom Ivocap, Valplast, Sunflex och Dental D. Nära samarbete med det ovärderliga dentallaboratoriet AB Svenska Tandverken. Dentallaboratoriet ligger på gångavstånd  tandläkarpraktiken vilket gör att patienten kan gå dit och kommunicera med sin tandtekniker personligen. Detta ger minskad risk för misslyckanden. Det får ta den tid det tar!
 • Tandblekning med Brilliant Smile.
 • Viss estetisk tandvård med klinikframställd keram - Empress Direct. Alternativt teknikerframställda keramiska fasader (dyrare).
 • Kron- och broprotetik av keramiska material.
 • Behandling med nya Carisolv som löser upp karies och minimerar behovet av att borra.
 • Vid önskemål skickas bakterieprov till Mikrobiologisk Service, Oslo Universitet. Där dna-typas bakterier som inte odlas fram på konventionellt sätt. Huvudinriktningen i deras service är att identifiera antibiotikaresistens. De kan dock ofta ge hänvisning till lämpliga antibiotikasorter.
 • Vi använder Ceramircement. Det bygger på den gamla Doxadentfyllningen som ej visade sig hålla men som nu har vidareutvecklats av Doxa i Uppsala.